Община Ценово ще разполага с високопроходима и специализирана техника, за да може да реагира при извънредни ситуации и природни бедствия. Камионът ще има гребло за чистете на сняг и пясъкоразпръсквач, като към машината ще може да се прикачи и оборудване за косене на трева и храсти и за почистване на канавките от растителност. Това всъщност е най-важната придобивка за общината по новия трансграничен проект, който реализира съвместно с румънските общини Гряка и Хотареле. В Ценово се очакава да бъдат подобрени действията при гасенето и локализирането на горски пожари. Проектът е за малко над 854 250 евро и ще приключи в средата на 2020 година.