Районирането на страната не трябва да притеснява гражданите от гледна точка на промяна на граници или закриване на области и общини. Няма да има и промени в целенасочените мерки на правителството за развитие на регионите. На обществено обсъждане ще се предложат три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В тази връзка тече подготовка на дискусии с участието на представители на местните власти, които ще стартират на 26 март. Това каза регионалният министър Николай Нанков, като допълни, че тази година трябва да се вземе и експертното, и политическото решение. 
Първият варинат предвижда пет района, като Русе попада в Североизточен заедно с областите Варна, Търговище, Разград, Силистра, Добрич и Шумен. В този случай очакванията са административен център да бъде Варна. 
Вторият вариант е с четири големи административни единици, а Русе е включен в Дунавски район заедно с областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград и Силистра. Третият вариант разглежда шест района, като Русе заедно с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Разград и Силистра попадат в Северен централен район. В тези два случая се предвижда Русе да запази статута си.
Нанков отново обясни, че предприемането на тази стъпка се налага от необходимостта от по-устойчиви във времето райони по отношение на броя на населението в тях и осигуряването на съответствие с нормативната рамка на Европейския съюз. Съгласно европейския регламент минималният брой население за район е 800 000 души, а максималният - 3 000 000 души. Според статистическите данни в момента Северозападният район за планиране е под 800 000 души, а Северен централен район е с население малко над изискуемия минимум. 
Целта ни е да създадем силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности центрове на райони, каза още регионалният министър.
Той изтъкна, че почти няма страна в ЕС, в която имената на райони за планиране да са свързани с географски посоки, а се използват историко-етнографски особеностите на районите. В един от вариантите се очертава подобен вид райониране, което е базирано на етногеографски признак - Дунавско-мизийски район, Черноморски район, Родопско-тракийски, има и предложение София да е отделен район. 
Регионалният министър коментира още, че се очаква в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС да бъдат подновени разговорите с Румъния за проектите на нови мостове над река Дунав. Той посочи, че честата смяна на правителства и министри в Румъния затруднява осъществяването на проектите.
Имаме подписани споразумения, но няма личното желание и усилия на двете правителства и двамата министри, каза Нанков. Той е убеден че следващите 10-15 години трябва да бъдат изградени поне още два моста над Дунав. Според него в най-напреднала фаза са проектите Силистра - Кълараш и Никопол - Турну Мъгуреле. Същевременно регионалният министър обоснова и важността на втория мост при Русе заради огромния трафик, особено през летните месеци, и строителството на магистралата между Русе и Търново.