Софийската фирма „Пътконсулт 2000“ е класирана на първо място по обществената поръчка за надзора на строителните дейности при реконструкцията и удвояването на ширината на пътя Русе-Тутракан-Силистра. Тя успя да се пребори в силната конкуренция с още десет фирми, които подадоха оферти и е избрана за изпълнител. След нея остана друга софийска фирма - „Пътинвест инженеринг“, а останалите участници са отстранени от процедурата. Това става ясно от протоколите на комисията, която разгледа и оцени предложенията. Решението за класирането е подписано от Веселин Давидов, който е член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, и може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.
Сред отстранените участници са единствената русенска фирма, която подаде оферта - „Русенска строителна борса“, както и софийските „Трансконсулт-БГ“, „Консулт инженерингс“, „Градиакт консулт“. Двете варненски фирми - „Инжконсултпроект“ и „Рубикон инженеринг“, както и „Трафик холдинг“ със седалище в Аксаково и „Дема“ също не са допуснати в класирането. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 30 000 лева, а фирмата победител беше определена съгласно критерия за икономически най-изгодна оферта.
Както „Утро“ писа, за изпълнител за същинското строителство беше избрана русенската „Пътинженеринг“. Срокът за реконструкцията и удвояването на пътя Русе-Силистра е 4 месеца. С изграждането на второ платно за движение от кръговото кръстовище ще се подобри пропускателната способност на пътя към Дунав мост, а съществуващият двулентов път ще се разшири до четирилентов.