Кредитно-спестовната кооперация „Русенска популярна каса“ отново е осъдена от кооператор. След като в понеделник излезе първото решение, по силата на което трябваше да бъдат върнати 24 120 лева на друг човек, сега и Ю.Д. има съдебнорешение, че трябвада си получи внесените 31 680 лева. 
Към Популярната каса имало взаимоспомагателна каса, в която член-кооператорите внасяли различни суми - т.нар. допълнителни вноски, които могат да се изтеглят при нужда и то олихвени. 
В средата на миналата година се състояло общо събрание на кооператорите, които решили недвижимото имущество да се разпродаде, а хората да преоформят внесените от тях суми като договори за заем от 2, 3 или 5 години. Имало възможност и  който желае да бъде обезпечен с имоти, а не с пари. Отделно от това решение обаче съществува правилник, който дава възможност на всеки член-кооператор да си поиска обратно парите във всеки един момент и касата е длъжна да му ги върне. 
Това направила и Ю.Д. 
От Русенската популярна каса й отказали и това наложило съдът да реши спора. Там юристите на кооперацията обяснили, че щом всички останали член-кооператори чакат разпродажбата, за да си вземат парите, това трябва да направи и Ю.Д., като се позовали и на решенията на общото събрание. 
Но според съда тези решения са пожелателни, а не задължителни за членовете на РСК и Ю.Д. не е длъжна да ги изпълнява. За сметка на това обаче правилникът има задължителен характер, а в него изрично е вписано, че всеки член-кооператор във всеки един момент може да си поиска и трябва да си получи внесените пари. 
По тази причина съдебното решение е в полза на вложителката, като Русенската популярна каса е задължена и да й изплати не само 31 680 лв. вноски, но и законната лихва от датата на завеждане на иска - 1860 лева, както и 3114,40 лв. разноски по делото.