90 000 лева за Мартен и 75 000 лева за Николово - това са средствата, които ще бъдат вложени в цялостния ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици в двете малки населени места. Парите се предоставят от общината, като и за останалите 11 села са заделени средства за ремонт на уличната мрежа. Най-големи обаче са сумите за Мартен и Николово, като в тази връзка двете населени места обявиха обществени поръчки за избор на фирми, които да се захванат със строителните дейности. Оферти ще се приемат до 31 май, а в първия ден на юни ще бъдат отворени.