Жилищното строителство в Русенско набира скорост и оптимизмът на предприемачите се връща след като бе паднал почти до нулата в началото на кризата през 2009 г., потвърждават данните на националната статистика за първото тримесечие на настоящата година. За периода януари-март е започнато строителството на 18 сгради с 99 жилища в тях. Ръстът е почти двоен спрямо същия период на миналата година, когато бяха отчетени 8 сгради с 52 жилища. Да не говорим за 2015 г., когато за същите показатели в данните на статистиката фигурираха само нули.
Ръст се отчита и в издадените разрешителни за строеж - за 31 сгради с 87 жилища. За сравнение - за първото тримесечие на миналата година бяха взети документи за 17 сгради със 74 жилища, а през 2015 г. - за едва 7 еднофамилни къщи.
Първите три месеца на годината обикновено са най-мъртвият период за строителството и сегашните сравнително големи числа вдъхват надежди, че миналогодишните ще бъдат бързо надминати. За 12-те месеца на отишлата си 2016 г. бе започнато строителството на 50 сгради с общо 199 жилища. Това бе 60% повече отколкото през предходната година, но ако темповете от януари-март се запазят (а те по-вероятно ще се увеличат), ще бъде със също толкова по-малко отколкото през настоящата година. Прогнозите за ръст се основават и на броя на издадените разрешителни за строеж през 2016 г., който бе най-голям от 2008 г. насам - за 96 сгради с 443 жилища в тях.