Жилищното строителство в Русенско полека набира скорост и оптимизмът на предприемачите се покачва, след като бе паднал почти до нулата в периода 2009-2014 г. Това потвърждават данните на националната статистика за второто тримесечие на настоящата година. За периода април-юни е започнато строителството на 23 сгради със 135 жилища в тях - почти 3 пъти повече спрямо същия период на миналата година, когато бяха започнати 47 апартамента. 
За първата половина на 2018 г. е започнато изграждането на 35 сгради с общо 175 жилища, които са с 20% повече, отколкото за същия период на 2017 г. Увеличението спрямо първото шестмесечие на 2016 г. е двойно.
За нарастване на строителната активност говорят и данните за издадените разрешителни за строеж. От началото на годината са извадени документи за 49 сгради със 188 жилища - с една трета повече, отколкото през същия период на миналата година. По закон строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
За 12-те месеца на отишлата си 2017 г. бе започнато строителството на общо 243 жилища. Това бе с 22% повече, отколкото през предходната година, и ако темповете от първото полугодие на тази година се запазят и през второто, то това постижение ще бъде повторено през настоящата година. Изглежда, че въпреки намаляващото население и покачващите се цени желаещи да закупят жилища ново строителство се намират. А въпреки ускоряването на жилищното строителство в последните 2-3 години, мнозинството русенци живеят в панелни апартаменти от времето на социализма.