Сградите за бизнес в Русе и областта чувствително изпреварват къщите и жилищните блокове, сочат данните на Националния статистически институт. Това би могло да се тълкува оптимистично - че бизнесът се развива добре, а социалната инфраструктура, основна част от която са жилищата, е адекватна на растежа на индустрията. Капката катран тук е, че и в двете направления областта е в последната третина на националната класация и е задмината от много по-малки и смятани за по-малко перспективни региони.
През второто тримесечие на годината са издадени 55 разрешителни за строеж в областта с обща площ 23 203 квадратни метра.
21 от проектите са за жилищни сгради със 103 апартамента със средна площ малко над 100 квадрата всеки. Това обаче едва ли е реалната картина. Статистиката не диференцира жилищното строителство, но по средната квадратура може да се направи извод, че значителна част от новите сгради са къщи, чиято разгъната застроена площ е значително по-голяма.
Разрешителните за стопански сгради са 34 с обща площ 12 744 или средно по около 375 квадрата всяка от тях.
Сходна като тенденция е ситуацията при започнатото строителство през третото тримесечие на годината.
Новостроящите се сгради за живеене са 12, а броят на планираните в тях жилища е 32 с обща площ 4253 квадрата - почти 133 кв.м всяко. Това също води към мисълта, че част от тези сгради са къщи.
Бизнестроителството се изразява в 23 започнати сгради с площ 9355 квадрата или средно по над 406 кв.м всяка.