Строителството на нови домове в Русе върви нагоре, засега с мъчително бавни темпове, които обаче може би ще се ускорят през следващите две години. Това показват данните на националната статистика за третото тримесечие на годината.
За периода юли-септември в областта е започнало строителството на 16 жилищни сгради, което е повече в сравнение с миналогодишните 11 и със стартиралите през предходното тримесечие (12). В тези 16 сгради обаче има само 59 жилища, тоест средно по едва 3,5. Изводът, който може да се направи, е че повечето започнати сгради всъщност са къщи. Средната площ на едно жилище е 106 квадратни метра, а такива рядко се изграждат в града. 
По-оптимистични са данните за издадените разрешителни за строеж. През третото тримесечие на предприемачи са издадени документи за изграждането на 32 жилищни сгради с общо 221 жилища в тях - числа, каквито не са отчитани в последните три години. От 2014 г. насам най-големият брой разрешителни на тримесечие бе за 75 нови жилища - три пъти по-малко.
Разбира се, издадените разрешителни не означават, че строителството ще започне веднага, документите важат за две години. Възможно е изграждането им да не започне и въобще, в случай че плановете на предприемачите претърпят някаква промяна. Но значителния им ръст все пак показва нарастване на оптимизма у строителните компании. Нагласи, които се потвърждават и от русенски брокери на недвижими имоти, според които предлагане на ново строителство в града практически липсва.