Въпреки че цената на природния газ се увеличи с почти 30% от 1 април, поскъпването на синьото гориво за бита ще бъде от порядъка на 12-14%, съобщиха от „Овергаз“. От всичките 90 хиляди потребители на природен газ в индустриалния, обществено-административния и битовия сектор у нас пълното увеличение ще получат едва 200 компании, които използват в своето производство синьо гориво, директно закупено от обществения доставчик „Булгаргаз“. За всички останали крайната сметка ще нарасне с наполовина по-малко. 
 Новата цена ще доведе до увеличение във фактурите на битовите потребители, които използват газа за отопление, готвене и топла вода, между 6 и 9 лева на месец. С толкова повече ще плащат около 3000 русенски домакинства. Годишното потребление на газифицирано домакинство в България е между 800 и 1000 кубически метра, за което то заплаща между 650 и 750 лева (с ДДС).
Консумацията за 2016 година на клиентите на газоразпределителната компания е 270 милиона кубически метра. Домакинствата са потребили 53 милиона, обществено-административният сектор - 63 милиона, а индустрията - 154 милиона кубически метра синьо гориво. В резултат на замяната на електричеството, нафтата и мазута само за 2016 г. те са спестили общо над 235 милиона лева заради по-ниската цена на газа спрямо другите енергоизточници.
От „Овергаз“ припомнят, че синьото гориво заема 11% от крайното енергийно потребление в България. Неговата цена се определя с регулаторни решения на база изменения в цените на петролните продукти на всеки три месеца. От 2012 година насам цената на природния газ бележи спад - от средно 11,8 стотинки за киловатчас енергия в бита тогава до 7,5 стотинки за киловатчас през 2016 година. С влизането в сила на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 април покачването ще бъде с 1 стотинка до 8,6 стотинки за киловатчас.