Търговията със земеделски земи във Ветовска община през 2016 г. протече при запазване на относително високите нива, достигнати в края на предходната. Тук почти не се наблюдаваха землища с по-ниски цени на нивите, а средната стойност за общината варираше около 1200 лв./дка, което е много близко до тази в Сливополска община, където доскоро нивата бяха най-високи. Това съобщава в своя обзор на пазара за миналата година компанията за търговия с ниви „Русе ленд“.
За последните 12 месеца във община Ветово има 10%-ов ръст на офертите „купува“ за повечето ниви. Изключение правеха само тези в землището на Кривня, които бяха дългосрочно обвързани с някои арендатори, изплащащи ренти по-ниски от пазарните. 
В цялата община стойността на наемите и рентите драстично изостава от продажната стойност на земеделските имоти, е изводът на анализаторите. В повечето случаи доходността от инвестиции в земя в региона към момента е около 4%, например при 1200 лв./дка цена на нивите, собствениците им получиха наеми около 50 лв./дка. 
Положително изключение за общината през 2016 г. бе землището на Глоджево, където средната рента бе над 60 лв./дка и съответно доходността продължава да е над 5%. Най-големият дисбаланс при тези показатели се регистрира в Писанец, където средната цена на земята е около 1300 лв./дка, а повечето арендатори изплатиха 50 лв./дка наеми. Подобна е и картината в общинския център Ветово, като тук в някои случаи се получаваше и още по-ниска рента.
Тази тенденция не е отскоро, но повечето от землищата в общината са атрактивни за много от инвеститорите в по-дългосрочен план, твърдят от „Русе ленд“. Най-голяма конкуренция между купувачите се наблюдаваше за нивите в Писанец, където бе осъществен и най-голям брой сделки. Много такива бяха реализирани и в Сеново, също при повишение на цените, но само за избрана част от парцелите. По-малък бе интересът към нивите в Смирненски, но въпреки това и тук цените останаха относително високи. 
Общият извод е, че през 2016 г. ветовска община бе единствената в Русенска област, при която се наблюдаваше ръст, макар и малък при покупката на земеделска земя, казват от „Русе ленд“.