Цените на земеделската земя и рентите вече не вървят толкова бързо нагоре, но инвестицията в ниви си остава една от най-доходните. Това показват данните на националната статистика за пазара в Русенско през миналата година.
Средната цена на декар се покачва през 2019-а с 5 на сто - от 1093 на 1148 лева. През 2019 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Сливо поле - 1294 лв, Ветово - 1253 лв. и Русе - 1230 лв. на декар. Увеличение на цената на декар земеделска земя спрямо предходната година е регистрирано в община Иваново - със 16.3%, 8.1% в община Бяла и 4.2% в община Борово. В останалите общини се наблюдава лек спад на цената спрямо 2018 г. 
Средният ръст от 5 на сто изпреварва официалната инфлация от 3% и е около десет пъти по-висок в сравнение с почти нулевите лихви по депозити, които се колебаят около половин процент годишно. А инвестицията в ниви носи и рента - средно 58 лева през 2019 г., с 3 лева повече, отколкото предходната година. Така че освен покачването на цената имаме още 5% доходност от ренти. 
През 2019 г. най-висока е цената за декар наети/арендувани ниви в община Сливо поле - 68 лв. Известно увеличение в цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички общини. Най-съществено е то в община Две могили - с 12.0% спрямо 2018 г. 
Още по-изгодна изглежда покупката на земеделска земя, ако направим ретроспекция на инвестицията за последните 10 г. През 2010 г. средната цена на декар в Русенско е била едва 295 лева - почти четири пъти под сегашната. А този декар за 295 лева щеше да донесе досега доход от ренти в размер на 444 лева. Доходността от едновременното покачване на цената и получаваните наеми за земята достига фантастичните 440% или средно над 20 на сто годишно. Така че закупилите земеделска земя преди десет години трябва да се поздравят с далновидността или с късмета си. 
Разбира се, по-важният въпрос е накъде ще вървят цените и рентите през следващите десет години, но на него еднозначен отговор не може да се даде. Повечето хора от бранша очакват покачване, но много по-бавно от досегашното. Факт е, че има тенденция за увеличаване на добивите в резултат на по-добри сортове зърно, по-ефективни торове и хербициди и по-модерна техника. Всички тези фактори обаче често не могат да преборят неблагоприятните климатични условия. От значение ще бъде и размерът на плащанията за земеделието в новата селскостопанска политика на ЕС, където нещата не са 100% ясни. При всички положения земеделската земя ще си остане добра инвестиция, защото, както се казва в един популярен анекдот, такава вече не се произвежда.