Пазарът на земеделски земи в община Русе отбелязва рекордно поскъпване за първото полугодие на настоящата 2022 г., съобщиха от русенската фирма за покупко-продажба на земеделска земя „Русе Ленд“. В края на миналата година нивите са се търгували между 1600 и 1750 лв./дка. В последните два месеца сделките са силно намалели, вече са по-скоро единични и се сключват на нива около и над 2000 лв./дка.
Наблюдава се повишение между 25 и 30% за полугодието, което калкулира в себе си настоящата годишна инфлация, както и бъдещите очаквания за растеж на цените. Още в началото на годината поскъпването на енергоносителите даде подобен тласък, а след катастрофалните последици за пазара на зърнени култури от войната в Украйна, повечето продавачи се оттеглиха от пазара на земеделска земя или завишиха значително своите оферти за продажби. Това беше неминуемо следствие и от двойния ръст в офертите за покупка на основната култура - пшеницата. Нейната цена се покачи от 360 лв./тон през юли 2021 г. до 680 лв./тон в настоящия момент. Тъй като в община Русе наблюдаваме и по-засилена конкуренция между по-голям брой и по-едри земеделски производители, то интересът се повиши неимоверно както при наемането, така и при покупката на ниви, коментират от „Русе ленд“. 
Експертите отбелязват, че за разлика от предишни години драстично е намалена диференциацията в цените между отделните землища. След като е преодоляна психологическата граница от 2000 лв./дка, повечето сделки се сключват около това ниво. Най-търсени остават нивите в землищата на Мартен и село Сандрово, но там продажбите са по-скоро изключение. Земеделската земя в Николово, Бъзън, Ново село и Червена вода се търгува между 1800 и 2200 лв./дка в зависимост от големината и категорията на парцелите. В общинския център Русе, както и в Долно Абланово и Просена повечето сделки варират около 2000 лв./дка, като има интерес от множество големи инвеститори. В землищата на Басарбово и Средна кула повечето от земеделските парцели са обвързани с дългосрочни договори, сключени при по-ниски стойности на рентите и това прави купувачите донякъде предпазливи. 
По-нататъшното развитие на пазара на земеделска земя в Русенско ще се определя от възможностите за повишаване на доходността от нейното ползване, което от своя страна зависи както от международната обстановка, така и от местните климатични фактори, смятат от „Русе ленд“.