Как са се появили тогите, с които са облечени съдиите и прокурорите, какво може да им се случи, ако бъдат хванати с наркотици, как протича работата по едно дело и какво правят съдиите, прокурорите и следователите. Това научиха 100 осмокласници от Английска гимназия „Гео Милев“ по време на посещението си в Съдебната палата. Гостуването им стана факт по програмата на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Лекции на достъпен и интересен език пред тях изнесоха прокурор Надежда Митева, окръжният прокурор Георги Георгиев и съдия Антоанета Атанасова. А с цел онагледяване как се задържа непълнолетен тийнейджър, хванат с наркотици, в залата със заповед влезе съдебен охранител. По-късно обаче се оказа, че реално никой няма да бъде залавян, а процедурата е инсценирана.
Всеки ученик получи и брошура, в която са описани детските права.
По-рано пък Районният съд отвори врати и посрещна ученици от клуб „Правото да знам“ от Гимназията по икономика и управление „Елиас Канети“. Срещата се реализира по проект „Твоят час“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Районният съдия Милен Петров им разказа за структурата на съдилищата, работата на съдията, различните видове дела, след което учениците обиколиха канцелариите на съда.