Едно малко ангелче се нуждае от нашата помощ. Алекс е родена с диагноза Фибуларна Хемимелия на дясното краче. Необходими са спешни операции в чужбина, за да може да ходи.

Малката красавица се нуждае от помощ за дълго и продължително лечение, което ще продължи около 16 години.

За да може да проходи е необходимо да се направят две операции на дясното краче, които трябва да се извършат на 07.12.2016 г. и втората до средата на 2017-а.

След това ще са необходими средства за ортези и рехабилитация. В по късен период в годините ще има още няколко операции.

Родителите търсели помощ от "Фонд за Лечение на Деца", но от там е получен отказ за подпомагане на лечението.

Нека да дадем шанс на Алекс за нормален живот!

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG40CECB979040G7448700
ТИТУЛЯР:АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЯНИНА гр.ВАРНА