В община Борово се плащат ний-ниските ренти за целия Русенски регион. Това е изводът на специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“ след приключване на договарянето на рентите за следващата стопанска година.
Тенденцията за по-ниски от средните за областта наеми се наблюдаваше и миналата есен, когато в общината масово се изплащаха ренти от порядъка на 45 лв./дка. За този факт има и обективни причини - в много от землищата терените са хълмисти, категориите на земята по-ниски, а в много от нивите има трайно необработваеми части. Особено валидна е тази особеност за селата Екзарх Йосиф, Горно Абланово и най-вече Батин. 
За предстоящия период арендаторите продължават да са предпазливи при сключването на договорите. Например някои от тях в Екзарх Йосиф договарят наеми между 30 и 45 лв./дка, при това в много случаи дългосрочни. Това в известен смисъл е прецедент като най-ниска стойност за Русенска област. Друг е въпросът, че при добра година собствениците се очаква да получат по-високи ренти. 
При около 40 лв./дка се подписват договорите за наем и в Батин. Повечето земеделски производители в Горно Абланово договарят ренти около 45 лв./дка, колкото изплатиха и миналата година. Малко по-високи стойности се наблюдаваха в землищата на Обретеник, Волово и Брестовица - средно около 50 лв./дка. 
В общинския център Борово конкуренцията между фирмите арендуващи нивите е малко по-висока и съответно наемите варират между 50 и 60 лв./дка. Като цяло и цените на земеделските земи в Боровска община са по-ниски от съседните райони, особено за парцелите, обременени с дългосрочни арендни договори. Това кореспондира и с по-ниските добиви от основните зърнени култури в сравнение със землищата около Русе. 
Все пак имаме очаквания, че в някоя от следващите стопански години и в Боровско може да се получи известен ръст в цената на рентите, коментират от „Русе ленд“.