Почти всички управляващи в малките общини в Русенска област посочват пред Сметната палата, че през 2015 година не са променили имущественото си положение. Затова може да се направи изводът, че са работили без да пестят и да влагат пари в имоти. 
Такава е ситуацията в Бяла. Кметът Димитър Славов и заместниците му Атанас Ангелов и Евгени Димов, както и председателят на общинския съвет Мариан Антонов посочват, че не са купували, нито спестявали.
Във Ветово само кметът Георгиев е подал декларация, а заместниците му Ивайло Кадишев, Исмаил Селим и председателят на общинския съвет Мехмед Мехмед казват, че промяна в имотното им състояние няма. Кметът посочва, че има спестени 6000 лева, както и 12 700 лева от наеми.
Кметът на Борово Валентин Панайотов и съпругата му се отчитат с около 7000 лева спестявания и депозити. Солиден обаче е размерът на дивидента, който е получил през 2015 година - близо 50 000 лева. Отделно кметът е заработил странични 6500 лева, а съпругата му - 7800 лева.
Заместник-кметът Валерия Борисова отчита семеен апартамент във Велико Търново, купен през 2011 година, както и къща с парцел в Борово. Със съпруга й имат и общо 9 декара ниви в землището на градчето. Мъжът в семейството е собственик и на купена през 2014 година „Тойора Корола версо“ за 31 600 лева. А зам.-кметицата изплаща ипотечен кредит от 36 000 лева. Извън официалните си доходи тя е заработила близо 7000 лева.
Новият председател на общинския съвет в Борово Бисерка Тодорова пък декларира семеен апартамент в Русе и къща с двор в Борово. Съпругът й притежава четири ниви в Баниска с обща площ от 54 декара. Имат и „Шкода Фабия“, както и пет депозита за близо 36 000 лева.
Кметът на Две могили Божидар Борисов и заместниците му Бисер Йончев и Красимира Русинова отчитат, че не са се сдобили с нищо ново. Единствено председателят на общинския съвет Байчо Георгиев посочва, че през 2015 година е станал притежател на 50% от „Мазда“ и е заработил към 10 000 лева извън общинската заплата.
Кметът на Иваново Георги Миланов също казва, че няма промяна в имущественото й състояние. Заместникът му Пламен Дончев не се отчита със съществени придобивки. Същото се отнася и за председателя на общинския съвет Мариян Драшков.
Сливополската управа в лицето на кметът Валентин Атанасов и заместника му Михаил Чиликов също декларират, че не са придобивали нищо ново към 2015 година. Председателят на общинския съвет Синан Вейсал посочва само над 3100 лева, получени от наеми.
Общинските ръководители в Ценово - кметът Петър Петров, заместникът му Ваня Игнатова и председателят на общинския съвет Галина Георгиева също посочват, че към имотите и парите им няма промяна. Само зам.-кметът Цветомир Петров декларира, че е продал 30% дялове от боровската „Ува агро“ ООД.