Бонуси за добре свършената работа от януари до септември получават кметовете на осем населени места, тримата кметски наместници в една от най-малобройните и икономически слаби общини в областта - Иваново, както и зам.-кметът Пламен Дончев. Те са стимулирани с по 500 лева, а кметът на общината Георги Миланов получава допълнително възнаграждение в размер на 1000 лева. Решението беше взето на последната общинска сесия, като предложението за бонусите за кметовете на селата беше на кмета Миланов, а за неговото допълнително възнаграждение дойде от председателя на общинския съвет Мариян Драшков. 
В мотивите си за стимулирането Миланов посочва, че от началото на 2017 година е започнала работата по нови цели и счита, че с общите усилия на всички са постигнати добри резултати до настоящия момент.