Заместник-кметът на Борово Силвия Гезмиш и председателят на Общинския съвет в градчето Валентин Панайотов са сред най-богатите управници на общините в Русенско. Този извод може да се направи въз основа на декларациите за имотното им състояние, които са изпратени пред Сметната палата.
Силвия Гезмиш посочва, че през изминалата 2014 година се сдобила с 8 декара нива в Горно Абланово и е получила 43 000 лева като регистриран земеделски производител, както и 51 000 лева субсидии. 
Валентин Панайотов декларира 53 000 лева налични спестявания, както и два депозита в банка - негов и на съпругата му за общо 130 000 лева.             Панайотов е посочил и близо 10 000 лева, които е получил извън работата си в съвета, както и около 5600 лева на съпругата му. 
За разлика от тях кметът на Борово Георги Георгиев е изпратил само уведомление пред Сметната палата, че няма нищо ново на свое име. Същото е положението и при другата му заместничка Илияна Георгиева.
През 2014 година кметът на Бяла Кольо Келерджиев си е купил само 7 декара гори за 150 лева. Заместникът му Любомир Спирдонов се е сдобил с „Пежо“ за 1200 лева. Той декларира и получени 5377 лева извън общинската работа. Другият зам.-кмет Димитрина Цветкова посочва, че няма промяна в имущественото й състояние през 2014 година. Председателката на Общинския съвет в Бяла Анелия Тюркеджиева пък декларира получени 21 680 лева от работата й като едноличен търговец. 
Кметът на Ветово Георги Георгиев декларира 6000 лева спестявания и 10 000 лева потребителски кредит. Получил е и 5000 лева от наеми. Заместникът му Исмаил Селим не си е купувал нищо през изминалата година.
Председателят на Общинския съвет във Ветово Бюлент Гайтанов се е сдобил с „Фолксваген Голф“ за 2050 лева, след като е продал старото си БМВ. 
Кметът на Две могили Николай Христов се е сдобил с близо 1200 кв.м. земи в градчето. Това е единствената промяна в имущественото му положение през 2014 година. Никаква промяна пък няма в състоянието на заместничката му Кремена Любенова.
Кметът на Сливо поле Георги Големански не е променял нищо в имотното си състояние. Заместникът му Петко Петков декларира 7000 лева спестявания, както и 6000 лева в банка. Другият зам.-кмет Синан Вейсал посочва придобити още преди години 1400 кв.м. парцел в Стамболово, както и около 70 декара ниви и трайни насаждения в същото село. Вейсал декларира и тежките си задължения към банките - има ипотечен кредит за над 185 000 лева и потребителски за 20 000 лева. Председателят на Общинския съвет в Сливо поле пък си е купил земеделска техника - плуг и пръскачка за около 3500 лева.
Кметът и заместник-кметът на Иваново Георги Миланов и Йордан Маринов са пуснали уведомления, че нямат промяна в имотното си състояние. Председателят на Общинския съвет Мариян Драшков се е сдобил с девет имота в Пиргово. Той е наследил парцел с площ 845 кв.м. и жилищни сгради с гаражи на територия от 1048 кв.м., както и 45 декара мери, лозя, ниви и широколистни гори. Драшков декларира скромни суми от наеми и дивиденти. 
Скучна е обстановката в Ценово, тъй като кметът Петър Петров и заместничката му Ваня Игнатова са посочили, че не са си купували нови имоти през изтеклата 2014-та година. Същото е положението и при председателя на Общинския съвет Данчо Монков. Единствено вторият зам.-кмет Цветомир Петров декларира, че съпругата му се е сдобила с 30% дружествени дялове в боровската „Ува Агро“ ООД.