Увеличение на броя на наетите и на средната работна заплата в Русенска област през първото тримесечие на годината показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Средното възнаграждение за периода октомври-декември е 761 лева, което е с 32 лева повече, отколкото предходното тримесечие. За януари средното възнаграждение е 758 лева, за февруари - 752 лева, а за март - 772 лева.
Увеличението на заплатите в Русенско е с 4,4% и ръстът изпреварва 2,5 пъти средния за страната, който е с 1,7%. Така към март ножицата между заплатите в Русенско и средните в страната намалява до 170 лева. 
За поредно тримесечие статистиката отчита ръст в броя на наетите в областта, който изпреварва средния за страната. В края на декември работещите по трудов договор бяха 66 758. През януари броят им скача с 1300 души до 68 049, през февруари наетите са вече 68 561, а през март - 69 200. 
И по този показател пазарът на труда в областта изпреварва националния, поне за изминалото тримесечие. Увеличението е с 3.7%, при средно 2.6% за страната.
Ръст на работещите по трудов договор в Русенско статистиката отчита вече пето поредно тримесечие. Съдейки от все по-честите оплаквания на фирмите от недостиг на персонал - разкриването на нови работни места радващо расте. През това тримесечие тенденцията  вече се изразява и в малко по-значителен ръст и на възнагражденията.
В пика на заетостта преди кризата, през есента на 2008 г., в областната икономика наетите бяха почти 92 000 души и оттогава сме загубили около 23 000 работни места. Тази тенденция започна да се обръща едва през миналата година.