Инж. Владислав Великов е специалист по подобрителни процеси и синхронно производство. Реализирал е успешни проекти в подобряване на ефективността на компании от различни индустрии като IT, хранително-вкусова, автомобилна и текстилна. Методологиите, които използва при създаването на постоянно подобряващи се процеси, са Lean, „Теория на ограниченията“, „Тотално управление на качеството“ и др. Работил е в няколко международни компании, в които е реализирал добри резултати. Сега е собственик на консултантска компания „Improvinn“.

Една от основните разлики спрямо класическите системи за дистрибуции е, че трябва да събирате колкото е възможно повече стока в източника - в завода или в централния склад. Трябва да се поддържат стоките в отделена точка, където могат да бъдат изпратени към различни дестинации, и да се използва изтеглящ механизъм от дестинацията за попълване. Този метод гарантира, че ще поддържаме възможно най-ниските количества, за да осигуряваме търсенето в различни обекти за продажби. 
За да имаме налични продуктите в различни магазини, е препоръчително да събираме стоките при източника и да направим склад в завода (Plant Warehouse - PWH) или централен склад (Central Warehouse - CWH). В този склад ще поддържаме голяма част от стоките, които искаме да продаваме. Според принципите на статистиката, това събиране ни гарантира по-стабилна система, отколкото да се поддържат количества във всеки магазин. В магазина количеството стока трябва да е много ограничено. Когато някой магазин продаде артикул, то този артикул трябва да бъде попълнен с нов, колкото се може по-бързо от PWH/CWH. 
Когато времето за транспортиране от PWH/CWH е много голямо, може да се наложи да се изгради регионален склад (Regional Warehouse - RWH) между CWH и магазините. RWH ще бъде като магазин за CWH и ще се държи като централен склад за магазините. Идеята е една и съща - изтегляне на стока от CWH, базирано само на продажба.
Времето за попълване (Replenishment Lead Time - RLT) е основен елемент за управлението на този вид дистрибуция. Количеството стока, необходимо в различните магазини, зависи от два абсолютно различни фактора:
Търсене - това е факторът, който влияе на скоростта, с която стоката намалява в различните магазини.
Предлагане - това е факторът, който влияе на това, колко бързо продадената бройка може да бъде попълнена.
Факторът предлагане често бива игнориран в тактически и стратегически вземания на решения. Много усилия за подобрения са насочени към търсещата страна - особено опитвайки се да се разработят все по-сложни алгоритми за прогнозиране. 
Времето за попълване се дефинира като „Времето от момента, в който даден артикул е изразходен, до момента, в който е попълнен с нов“.
RLT е съставено от:
Order Lead Time (OLT) - времето от момента на изразходване до момента на пускане на поръчка за попълване. С други думи, това е честотата на поръчване на един и същ артикул.
Production Lead Time (PLT) - времето, което е необходимо на производителя или доставчика да реши да стартира поръчката до произвеждането й. 
Transportation Lead Time (TLT) - времето, което е необходимо да се транспортират готовите продукти от доставчика до локацията приемник.
RLT = OLT + PLT + TLT
Теория на ограниченията предлага да се фокусираме към тези три елементи, за да намалим RLT до възможния минимум. Намалявайки RLT, предлагащата страна, като фактор, става по-малко доминираща и постигаме следното:
Необходимите стокови нива в магазините са ниски - покриват по-малко дни на търсенето.
Колебанията във времето за доставка стават по-малки, когато времето за доставка намалява.
Необходимата прогноза за продажби на нови продукти е много по-точна.
Способността да се реагира много по-бързо на реалното търсене е видимо, тъй като прогнозната грешка става по-голяма, когато имаме нужда от дългосрочна прогноза.
Принципите на Теория на ограниченията ни насочват да намерим начин да разделим елементите на RLT. Това са общите насоки:
OLT - ако е възможно, намалете го до нула. Това означава, че трябва да се стремим към дневно попълване за всеки магазин за артикул, който е бил закупен този ден.
PLT - трябва внедряване на Simple-DrumBufferRope и приоритетите на произвежданите части да бъде привързан към стоковите нива на PWH.
TLT - търсенето на алтернативни начини за транспортиране.
Когато прилагаме Теория на ограниченията в управлението на дистрибуцията във веригата за доставки, някои фактори са уместни, докато обмисляме колко голяма трябва да е честотата на доставки. Сегашната практика е да се транспортира на големи обеми. Основните причини за това са:
Обикновено се предлага отстъпка за големи количества от всеки поръчан артикул. Тази отстъпка може да бъде договорена за големи количества, натрупани през целия месец, а не за самата поръчка.
Някои артикули могат да бъдат транспортирани само в големи количества.  
[email protected]
http://improvinn.com/