Залата по кинезитерапия и рехабилитация в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания "Свети Викентий" в град Белене, част от услугите на Каритас Русе, беше обновена с нови уреди. Като част от реновациите в Центъра предстои откриване на нова зала за работа по метода Монтесори. Подобренията можете да видите на снимките.

Услугата е с капацитет от 25 места като основните дейности включват: обучение на децата и младежите за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации; индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за развитие на потенциала им; открити спортни събития, разходки и посещения на културни и исторически обекти. Също така организиране и провеждане на различни кампании.