Петър ГЕЦОВ
Подобрения в 14 направления включва проектът на „Монтюпе“ за модернизация на вентилационната система и подобряване на условията за работа вътре в цеховете. това става ясно от инвестиционното предложение на производителя на авточасти, което вече е разписано от РИОСВ. Очаква се реализирането му да ограничи до минимум риска от изпускане на прахо-газови емисии в атмосферата. Нещо, което би трябвало да спре периодичните обгазявания на града, за които виновник според повечето русенци е именно „Монтюпе“.
Най-важната част от проекта е новата вентилационна система. Тя включва удвояване дебита на всяка от съществуващите аспирации към сърцарните машини от 5000 куб.м/час до 10 000 куб.м/час с цел да се избегне изпускането на неорганизирани емисии вътре в завода. Реконструкцията на индивидуалните пречиствателни системи към каруселите предвижда замяна на използвания в момента филтър с активен въглен с по-модерна и много ефективна индивидуална аспирация. Предвижда се и аспирация на цялостната работна среда с биофилтри, монтирани извън производствените помещения.
Проектът на „Монтюпе“ включва още изграждане на съоръжение за обработка и оползотворяване на омаслени стружки, станция за нанасяне на първична обмазка на сърцарни кутии, пречиствателни съоръжения за третиране на отработени разтвори от основното производство, монтаж на две машини за производство на сух лед и два резервоара за въглероден диоксид, монтаж на изолирано и климатизирано помещение в Хале 2 за разполагане на две машини за изпитвания на всяка цилиндрова глава, монтаж на общо 84 адиабатни /изпарителни - б.р./ охладителя в трите халета и др.
Общият капацитет на инсталациите на „Монтюпе“ ще остане 840 тона на ден, колкото е записано и в комплексното разрешително. Както стана ясно при визитата на министъра на околната среда и водите Нено Димов в Русе, за мерки срещу замърсяването компанията ще инвестира 5 млн. евро в следващите година и половина.