Заснет с цигара в устата на работното си място началник заведе дело срещу служител за това, че го снимал без негово разрешение и го е унижил. Затова поиска притесненията му след случилото се да бъдат компенсирани с 1000 лева обезщетение.
Историята се разиграла на 27 май, още в началото на работния ден, около 8.30 часа. Тогава пушачът блажено запалил цигара в офиса на „Еггед Русе“ АД, макар това да е категорично забранено. В този момент в стаята влязъл един от подчинените му и направил забележка на шефа, че пуши, след което извадил телефона си и започнал да го снима. Пушачът се възпротивил, че е сниман бе негово позволение, грабнал телефона и го оставил на бюрото. Това обаче подразнило гневния служител, като началникът твърди, че дори го нападнал и работата отивала на бой. След унизителната сцена дори мислил да напуска работа и се чувствал зле, тъй като авторитетът му на началник бил сринат.
Работникът признава, че е направил забележка за пушенето и че е снимал прекия си ръководител с цигара, но е категоричен, че на никого не е посягал.
Съдът на първа инстанция сметна, че поведението и на двамата е укоримо и неправилно - пушачът действително е преживял неудобства от поведението на подчинения си, но само в момента, когато на свадата им присъствал техен колега. Магистратите посочиха, че няма данни случаят да се е коментирал из дружеството и да е бил уронен престижът му като ръководител, затова присъдиха на засегнатия само 300 лева обезщетение. Решението може да се обжалва.