Да се закрият две таксиметрови стоянки, а други три да се преместят, като местата на много от останалите се редуцират предлага на общинските съветници кметът Пенчо Милков. Настоящото им местонахождение бе утвърдено от съветниците на 21 септември миналата година, но се е оказало, че местата на някои от тях са неподходящи - намират се в близост до жилищни сгради, което доведе до оплаквания от живущите за заети паркоместа, денонощен шум от затваряне/отваряне на врати, музика, говор и не на последно място от замърсяване на района. 
Оплаквания има от таксиметровите стоянки на изхода на хотел „Рига“ и тази на ул. „Студентска“ (пред новия корпус на Русенския университет). Затова местата за таксита пред хотела ще бъдат намалени от 6 на 3, а тази на „Студентска“ ще действа само от 7 до 19 часа.
От практиката е установена по-малка използваемост на някои от досега приетите таксиметрови стоянки, поради което е целесъобразно те да бъдат предложени за закриване. Такива са таксиметровите стоянки на ул. „Рига“ (странично при бл. „Ивайло“) и тази на бул. „Гоце Делчев“ преди бул. „Васил Левски“ (на уширението срещу ул. „Генерал Кутузов“).
Към този списък могат да бъдат добавени стоянките на ул. „Ат. Буров“ до Американското пазарче, където двете предвидени места са трайно незаети, както и тази пред Историческия музей, която също обикновено е свободна. Те не са сред предложените за закриване.
При сигнализирането на стоянките от Общинско предприятие „Комунални дейности“ е установено, че за част от тях ще е необходимо да се извърши корекция в броя на местата, поради недостатъчна дължина на участъка от улицата за обозначаването им съгласно нормативните изисквания. Такива са тези, определени на ул. „Цар Калоян“, ул. „Чипровци“ (до стадион „Дунав“), бул. „Липник“ (пред бл. „Чавдар войвода“) и ул. „Гео Милев“.
Тези корекции са обсъдени и уточнени с представители на по-големите таксиметрови фирми, ползватели на стоянките. Взети са под внимание и техните предложения, относно местоположението на някои от тях, съобщава Пенчо Милков.