Жалбата на „Монтюпе“ срещу затварянето на инсталацията за каруселно леене на алуминий Карусел 1 със заповед на директора на РИОСВ Лилия Атанасова бе отхвърлена вчера от Административния съд.
Разпоредбата бе издадена след обстойни проверки заради залповото замърсяване на въздуха в Русе в нощта срещу първия учебен ден. Френският производител на детайли за автомобилната промишленост я атакува с мотивите, че  е необоснована и в административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
Издадените от РИОСВ две наказателни постановления за нарушаване на Закона за опазване на околната среда показват, че компанията не е преустановила замърсяването на околната среда. Заповедта за спирането на инсталацията за леене е законосъобразна, а възраженията и правните доводи срещу нея са неоснователни, сочи решението на съда. То може да се обжалва пред Върховния административен съд в двуседмичен срок.