„Запазвайки настоящите темпове на развитие, през следващите няколко години Русе ще затвърди мястото си на един от водещите индустриални центрове в България. Наш приоритет през следващите 4 години ще бъде привличането на стратегически инвестиции от страната и чужбина, които ще допринесат за разкриването на нови работни места, както и за повишаването на работните заплати и стандарта на живот“, заяви кандидатът за втори мандат като кмет на Община Русе Пламен Стоилов.
В новата управленска програма е планирано подпомагането на малкия и среден бизнес, като ще бъдат насърчени екологично чистите и високотехнологичните производства, носещи висока добавена стойност. 
Само за 4 години градът започна да възвръща своите позиции на индустриален център, като Industry Watch откроява Русе като един от българските градове с най-голяма динамика в развитието на ИТ сектора. Реализирани бяха и сериозни инвестиции от „Балканцинк“ АД, „Витте Аутомотив“ и други компании, посочи Стоилов.