Ще осигурим медицински специалисти за всеки здравен кабинет в детските градини и училищата в община Русе.
 
В новата управленска програма на кандидата за втори ман дат като кмет на Община Русе Пламен Стоилов е планирано изграждането на нова детска ясла в кв. “Родина-1” с капацитет от 6 яслени групи, една от които – за деца в  кърмаческа възраст и 2 нови яслени групи към Детска ясла № 6, в бившата сграда на Дома за медико-социални грижи – Русе.

“Ще ремонтираме сградите на действащите 10 детски ясли, като поетапно ще обновим обзавеждането на яслените групи - всяка година ще подновяваме обзавеждането и оборудване на една яслена група. Ще ремонтираме нефункциониращия от 15 години детски басейн в Детска ясла № 16, което ще направи възможно провеждането на водно-закалителни процедури така, както направихме в 8-а ясла”, заяви Пламен Стоилов.
По думите на кандидата за кмет, през следващите 4 години ще бъде въведена система за електронно заплащане на таксите за детските ясли.
Ще бъде разкрит медико-социален център за долечение и рехабилитация на деца, чийто басейн ще може да се ползва за плуване и водни процедури и нов пункт за предоставяне на храна от Детска млечна кухня в кв. “Възраждане”. Реализирането на програма “Асистирана репродукция” продължава, като ще бъдат осигурени средства за подпомагане на повече двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе.

Г-н Стоилов каза, че ще бъдат осигурени безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 18 г., както и медицински грижи в спортните комплекси “Локомотив”, “Ялта” и “Дунав”, както и средства за функционирането на двата здравни кабинета в кв. “ДЗС” и кв. “Образцов чифлик”. Той допълни, че Община Русе ще осигури медицински специалисти за всеки здравен кабинет в детските градини и училищата в Община Русе, инвестирайки в повишаване на професионалната квалификация на работещите медицински специалисти в общинско здравеопазване – детски ясли и здравни кабинети