Синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ в Русе декларират пълна подкрепа за кандидата за втори мандат като кмет на Общината – Пламен Стоилов. 
Председателите на РС на КНСБ Боянка Димитрова и СРС на КТ „Подкрепа“ Кирил Черкезов изпратиха до щаба на г-н Стоилов декларации, с които категорично застават зад неговата кандидатура. 
Синдикатите заявяват, че не изповядват политически идеологии, но пледират за по-голяма ефективност и контрол на изпълнителната власт. „През първия мандат на г-н Стоилов сме реализирали успешно социалното партньорство чрез ефективно действие на Общинския съвет за тристранно сътрудничество и сключените колективни трудови договори в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности“, твърдят синдикатите. В интерес на обществото и на техните членове те считат, че трябва да дадат своя принос при формиране на местната власт, чрез подкрепата си на кандидата за кмет на Русе – Пламен Стоилов.
В декларациите си синдикатите изтъкват ефективното сътрудничество със Стоилов в редица области, сред които образование, увеличаване на заетостта, здравеопазване и др. 
Синдикатите декларират съпричастността си в усилията за адаптиране на града ни към европейските изисквания, към европейското бъдеще на Русе на база постигнатото до момента и заложеното в програмата на Пламен Стоилов. „Заставаме зад неговата кандидатура с очаквания за прилагане на Европейския социален модел в нашата община и още по-резултатно партньорство. Убедени сме, че само съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите ще осигурят качествена и добре платена работна сила и устойчиво икономическо развитие на Общината“, се казва още в документите.