Отново измервателната станция за качеството на въздуха в Русе показва отклонения от нормите. Този път източникът на замърсяването е пушекът от печките за отопление.
Заедно с дървата и въглищата често в печките русенци слагат и битови отпадъци. Това дава отражение на качеството на въздуха и автоматичната станция отчита завишаване нанормите на  4 съединения - азотните оксиди, въглероден оксид, бензен и фини прахови частици. Най-вероятно става въпрос за изгаряне на ПДЧ-та, ламинирани плоскости, отпадъци от пластмаси и гуми.
Количествата им не са над пределно допустимите, но са по-високи от обичайните.
Инж. Христо Милков, началник отдел „Въздух" в Регионална екоинспекция - Русе, обясни, че това замърсяване е трудно доказуемо и на практика не могат да се налагат санкции.
Според екоинспекторите измерените количества на вредните вещества не са опасни за здравето.
Регионална екоинспекция - Русе предвижда да монтира втори пункт, който ще измерва същите показател плюс допълнителни за специфични органични съединения. Новата станция ще бъде монтирана до края на седмицата в квартал „Здравец Изток".