Разработената Интегрирана информационна система по проект „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи“ разгледа вчера съвместната българо-румънска земеделска работна група. Внедрената система е предназначена за мониторинг, докладване и предупреждение за състоянието на държавната защита на река Дунав, която се основава на използването на модерни техники и методи от компютърен хардуер и комуникационни софтуерни приложения. Тя осигурява дистанционно наблюдение на информация за статута на защитените зони чрез специализирани сензори и системи за събиране на данни и съобщения.
Членовете на земеделската работна група бяха запознати с добра практика за засаждане и отглеждане на трайни насаждения с акцент върху ябълките в Област Русе. Разгледани бяха технологии за отглеждане на овощни дръвчета, както и разположението и добива от декар в зависимост от тях.
Заседанието продължи с посещение на терен на цеха за производство на плодови сокове в с. Николово, където беше проследен производственият цикъл, в т.ч. съоръженията за преработка, работилницата за студено пресован сок, опаковане и съхранение. Оглед беше направен и на овощните градини от круши и ябълки.