На 38 диги от румънската страна на река Дунав са поставени по 6 комплекта датчици, които са свързани и данните от тях се събират в информационна система. Това е един от основните резултати по проекта „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи“, който бе представен на информационен семинар вчера. Той се изпълнява от румънската национална администрация по водите и мелиорациите, а партньори са русенската организация „Еколинкс“ и румънска неправителствена организация. Общата стойност на проекта е близо 6 млн. евро, а финансирането е по Трансграничната програма Румъния-България. 
За проекта е закупена и внедрена интегрирана система за мониторинг, докладване и предупреждение за състоянието на румъно-българската област. По този начин се постига подобрено ниво на достъп до съответната информация за вземане на управленски решения за намаляване на последиците от наводнения. Освен това се съкращават сроковете за предаване на потока от информация, данни и решения и се осъществяват консултации и съвместни действия в случай на ситуации, които засягат и двете страни.