Общо 1747 декара земя от Държавния поземлен фонд ще предложи на втора тръжна сесия Областната дирекция „Земеделие и гори“. Оферти ще се приемат до 26 октомври включително, а отварянето им ще стане на 28 октомври от 10 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация.
На втора тръжна сесия се предлагат парцели от ДПФ, останали непласирани на първото наддаване за наемане на държавна земя, което се проведе през юли. Тогава за много от тях имаше сериозно наддаване, като годишният наем достигна рекордните 140 лева за декар - рента, поне два пъти по-висока от пазарните нива в момента. Сега за втория тур са останали по-малки и непривлекателни терени, за които едва ли ще има сериозна борба. Все пак, вероятно почти всички терени в края на краищата ще бъдат наети, тъй като в областта вече почти не остана държавна земя за отдаване. По-голямата част от нея бе отдадена за срокове от 7-10 години и стопаните им имат поне още около 5 години пред себе си, за да могат спокойно да я стопанисват.  
За наемане за срок от 7 години се предлагат 1148 декара държавни ниви. Други 120 декара могат да се вземат за срок от само една година. 472 дка запустели и неизползвани ниви се предлагат за създаване на трайни овощни насаждения. Отдават се и 7 декара държавни лозя. Началната цена за нивите е 44 лева на декар годишен наем.