Модернизирахме училища и градини и решихме проблема с липсата на места в детските заведения.
 
През последните четири години вложихме 11 млн. лв. в строително-ремонтни дейности и изграждане на нова материална база в учебните заведения. Изпълнихме основните цели на управленската програма, която касае образованието в общината – възстановяване, модернизиране и на материално-техническата база в детските градини, училищата и обслужващите звена. Това заяви кандидатът за втори мандат като кмет на Русе Пламен Стоилов.
Едно от постиженията на неговия екип е изграждането на многофункционалната спортна зала  в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Извършен бе ремонт и саниране в 7 средни училища, както и в 4 детски градини. Бяха изградени и две напълно нови детски заведения и открити два филиала, с което напълно е решен проблемът с недостига на места в детските градини. Капацитетът на детските заведения се увеличи с над 300 места, а броят на обхванатите в предучилищното образование деца бележи ръст с 20 % спрямо 2011 г. Осигурени бяха средства и за облагородяването на дворовете на ОУ „Иван Вазов“ и три детски градини.
„Въведохме електронен прием за деца, които постъпват в първа група на детските градини. Община Русе е първата и единствена до момента община в България, която въведе критерии за качество на образователния процес, благодарение на които училищата могат да получават допълнителен финансов ресурс“, припомни кандидатът за кмет.
В същото време бе осигурен равен достъп до образование за 180 ученици от различни етнически групи в ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“, както и възможности за обучение на техните преподаватели и родители.
„Насърчаването на учениците с високи постижения беше и остава сред ключовите приоритети на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби. В рамките на мандата  510 изявени деца  в сферите образование, наука и изкуство са получили над 85 хил. лв. под формата на стипендии,  еднократни парични и предметни награди“, отчете Стоилов.