Само варненската фирма „Инжконсултпроект“ е кандидат по обществената поръчка за изготвянето на идеен проект за модернизиране и рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото на бул. „Цар Освободител“ до кръговото на КАТ. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на оферите. Фирмата е семейна, занимава се с архитектурни и инженерни дейности, а нейни управители са Ганка и Иван Колелиеви.
Поръчката е част от дейностите по подготовката на проектно предложение по Програмата INTERREG V-A Румъния-България в партньорство между Община Русе и Община Гюргево.