551 кг от декар е средният добив от засетите 113 460 пшеница в община Русе, съобщи „Дунавска земя БГ“ - компания, специализирана в търговия и стопанисване на земеделски земи. От 13 000 дка рапица са прибрани по 334 кг/дка. Ечемикът е със засята площ 15 336 дка и при него се отчита среден добив от 541 кг/дка. 
В община Русе има и засети площи с бял трън (лекарствено растение за фармацевтичната индустрия). От 590 дка са прибрани средно по 100 кг.
„Дунавска земя БГ“, която е и представител за региона на „Елана Агрокредит“, обяви нови, по-благоприятни условия за покупката на земя на лизинг. От 01 август дружеството сваля лихвения процент по отпусканите лизинги за покупка на ниви на 9.5%. Намаленият лихвен процент ще се прилага само за новосключените договори.
Предложението на „Елана Агрокредит“ дава възможност да земеделците да получат и стопанисват земя само срещу 20% от стойността й към момента. Останалите 80% се изплащат на годишни вноски за срока на договора, след което земята става тяхна собственост.