41 гнезда на защитения бял щъркел са открили по време обходи експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите на територията на община Русе. Те се включиха в седмото издание на Международното преброяване на белия щъркел.
Общо 142 гнезда и 238 млади екземпляра от вида са регистрирани в десетте общини, които обхваща русенската екоинспекция. 
Най-много гнезда са открити в Дулово - 46 и Русе - 41, а най-малко - в Алфатар и Кайнарджа. Най-често в гнездата са установени по две млади птици, като на места са отглеждани и по 4-5 щъркелчета. Незначителен е броят на изоставените гнезда. Голяма част от тях са обезопасени чрез изкуствени платформи.