Свършиха парите за изкореняване на лозя. „Приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. приключва на 7 април - вторник“, съобщи Фонд „Земеделие“. Прекратяването се налага поради изчерпване на ресурса от близо 20,4 млн. лева, определен за финансовата 2015 г. 
Заявленията подадени в периода 3-7 април ще се приемат под условие. Договори по тях ще бъдат сключвани, в случай че се освободи финансов ресурс, ако други кандидати с приети и одобрени заявления не поискат авансово плащане след подписване на договор или се откажат от изпълнение на инвестициите си. Тогава средствата, одобрени за реализацията на техните проекти, се връщат обратно в бюджета на мярката.
Към настоящия момент са подадени 39 заявления, а първите одобрени кандидати вече подписват договори с Фонд „Земеделие“.