Вече е факт официалният доклад на журито, което в средата на декември определи кои от осемте градове-кандидати за Европейска столица на културата през 2019 г., продължават надпреварата. Документът е публикуван на страницата на инициативата www.ecoc2019bulgaria.eu. Както „Утро“ писа, след първото пресяване от състезанието отпаднаха Русе, Бургас, Габрово и Шумен. Остават да се борят за титлата през 2019 София, Варна, Пловдив и Велико Търново.
Според анотацията за Русе „Делегацията представи Русе като космополитен речен град, който е своеобразна връзка между България и Европа. Той е разположен в най-бедния регион на България и Европейския съюз“.
Самата оценка на журито за Русе гласи следното: „Журито прецени, че програмата и концепциите, заложени във формуляра за кандидатстване, са солидни и интересни. Имаше елементи на оригиналност и използването на река Дунав като катализатор на европейското измерение на програмата имаше голям потенциал. Журито не беше толкова сигурно относно ролята на гражданите в разработването на проекта. Последователността на целите, заложени във формуляра за кандидатстване, не беше добре развита по време на презентацията, в която движещата сила на „свободния дух“ не беше толкова очевидна. Журито също така изрази съмнения, че проектът е добре хармонизиран между администрацията и творческия сектор. Направен беше извод, че цялостната стратегия на управление е слаба“.


Пламен Стоилов: Оценките бяха субективни

Оценките на журито в конкурса за Европейска столица на културата бяха субективни, коментира вчера кметът Пламен Стоилов доклада, който излезе на официалната страница на кампанията.
Според него най-добре би било Министерството на културата да публикува в интернет записи на защитите на концепциите на всички участници, за да могат хората непредубедено и сами да преценят как е била представена пред журито русенската делегация. Ако такива записи няма, толкова по-зле, коментира Пламен Стоилов. Той категорично не е съгласен с извода, че движещата сила на „свободния дух“ не е била очевидна. Според Пламен Стоилов въпреки че страницата „Европейска столица на културата“ е затворена за Русе, той ще продължи да работи за осъщестяване на идеите, заложени в програмата.