Корекцията на бюджета, която на миналата сесия изненадващо се превърна в първата загуба на кмета Пламен Стоилов, отново влиза за одобрение от общинските съветници. С нея се искат допълнителни 99 464 лева за плащане на данъци на новоактувани сгради общинска собственост. Именно големият размер на дължимите суми разгорещи тогава съветниците и за първи път този общински съвет не прие предложение на кмета Стоилов.
Ябълката на раздора се оказа неяснотата относно сградите, с които Общината се е сдобила и за които дължи близо 100 000 лева данъци. Справка за имотите е можело да се направи, но ако е била поискана предварително, а не по време на самото гласуване на точката, обясниха от администрацията. От предложението, което ще бъде обсъждано през ноември, става ясно, че новоактуваните сгради са 94, а предекларираните с променено данъчно задължение - 165. Макар средствата за покриване на данъците на имотите да нямаше да се вадят от бюджета за сметка на други дейности, а от икономии в първото шестмесечие на общинските предприятия, съветниците не склониха да платят пари за неизвестно кои сгради. С това си решение те отхвърлиха и всички останали корекции в бюджета, между които и средства за погасяване на задължения на детски градини и одобряване на спечелени проекти на две русенски училища.
От предложението на администрацията сега става ясно, че на детска градина „Роза“ са нужни 10 800 лева, а на филиала на заведението в Семерджиево - 14 600 лв. за погасяване на просрочени задължения към доставчици на храна и ток. За детска градина „Ралица“ се предвиждат 4600 лв. за плащане на сметки за ток и отопление. Част от задълженията висят още от март и са погасявани частично. Предложението е необходимите 30 000 лева да бъдат осигурени от бюджета на „Жилфонд“, за което има съгласие на директора на предприятието.