Софтуерният бизнес представлява 1,74% от БВП на България за 2014 г. Той е и един от най-бързо развиващите се сектори в страната и има изявен експортен потенциал, стана ясно по време на представянето на тазгодишното издание на Барометъра за състоянието на софтуерната индустрия на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).
През последните години делът на българския софтуерен бранш от БВП на страната се е увеличил близо три пъти, разкрива проучването, изготвено от независимата консултантска компания CBN - Pannof, Stoytcheff&Co. по поръчка на БАСКОМ.
Прогнозите за тази година са, че приходите в сектора ще нараснат с 15 на сто и ще достигнат 1,373 млрд. лева. През 2013 г. те са в размер на 1,198 млрд. лева и отбелязват ръст от 11% спрямо предходната година и 500% спрямо нивото от 2005 г.
Повече от 60 на сто от приходите на софтуерните компании в България са генерирани от износ на високотехнологични продукти и услуги.
Проучването показва още, че в софтуерния бранш работят едни от най-висококвалифицираните и най-добре заплатените специалисти в България. Средното възнаграждение в сектора е четири пъти по-високо от средното за страната. През тази година се очаква средното брутно възнаграждение на месечна база да е 3510 лева, което представлява 5% ръст на годишна база. През миналата година то е било 3330 лева, 10% по-високо спрямо предходния период.