До момента няма сигнали за нарушения по време на изборите, каза говорителят на ЦИК Александър Андреев:

Към момента в ЦИК не са постъпили сигнали по отношение на откриването на изборния ден в страната  и извън страната.

За да е действителен техният глас, избирателите трябва да  гласуват с указаните знаци, а именно Х или V , изписани със син цвят в квадратчето, където е изписан номерът на съответната партия, коалиция или независим кандидат и вече ако желаят да отбележат преференциално вота си за даден канидат в кандидатска листа, пак по същия начин би следвало да отбележат с Х или V  в кръгчето, където е изписан номерът на канидат в съответната кандидатска листа. Следва да съблюдават член на цекционата комисия да постави двата печата  на гърба на бюлетината и съответно би трябвало да проверяват, че се откъсва отрязъкът, въпреки че това няма да доведе до недействителен глас, и бюлетината да не бъде откъсвана заедно с номера, който трябва да остане на кочана.

Андреев кобясни защо хората не трябва да подават анономни сигнализ а изборни нарушения:

Защото въз основа на анонимния сигнал районната избирателна комисия не може да се произнесе, защото не може да установи кой е подал сигнала. Така както и при другиите институции все пак жалбоподателя или лицето, което е сигнализирало  трябва да укаже кое лице е, в ккво качество  подава съответния сигнал, за да може той да бъде разгледан.