До момента в ЦИК са постъпили общо 133 жалби и сигнали. Това каза пред журналисти говорителят на ЦИК – Александър Андреев. Той уточни, че сигналите и жалбите са обобщени по групи.

„Основните сигнали са във връзка с осъществяване на предизборна агитация в изборния ден. Има около 28 такива сигнали. Имаме и 11 сигнали във връзка с обявяване на социологически проучвания в изборния ден, което е забрана по чл. 205, ал. 5. Наложени са санкции на три от агенциите, които са публикували такива данни. Има жалби, свързани с действия на СИК, като основните по-съществени от тях са свързани с ограничаването на правото на студентите да гласуват от съответните СИК . В тази връзка ЦИК прие протоколно решение всички РИК да бъдат информирани, че следва да дадат указания на СИК, да допуснат студентите за гласуване, когато носят студентска книжка или уверение за записан зимен семестър. Нямат право да ограничават техните избирателни права по чл. 241 от Изборния кодекс”, каза още Александър Андреев.