Съветът за електронни медии ще наблюдава отразяването на предизборната кампания. Параметрите на това наблюдение се съдържат в споразумението, което подписаха председателите на СЕМ и на Централната избирателна комисия. Те призоваха медиите да отразят честно и безпристрастно кампанията, за де не се повторят случаи като т.нар. костинбродски бюлетини.

По думите на председателя на Съвета за електронни медии доц. Георги Лозанов е важно да се наблюдава доколко медиите могат да се справят в такива случаи. Той каза още:

Защото, нека не съм "мрачен пророк", но ми се струва, че такива опити да се подмени кампанията чрез събития извън нея е възможно да се случат пак.

Осигуряването на честни и свободни избори е възможно само тогава, когато има много добро взаимодействие на всички институции, ангажирани с тях,  каза председателят на Централната избирателна комисия Ивелина Алексиева:

От една страна ние сме институции, които прилагат закона. Законът е такъв, какъвто е.

Ако има реална кампания, която помага на политиците да предадат своите послания, ще се нали ефектът от даването на пари за купуване на гласове, посочи Георги Лозанов:

Да се възстанови делът на неплатената форма на отразяване на кампанията. Още повече платените форми на агитация са доста паталогични през годините на прехода и все по-малко дават, като че ли на аудиторията, тази възможност да се ориентира.