Числата от 64-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 49, 36, 13, 19, 15, 39.

II теглене: 46, 39, 25, 10, 32, 29.

---------------------

6 от 42

I теглене: 6, 3, 14, 41, 30, 8.

---------------------

5 от 35

I теглене: 17, 35, 19, 24, 13.

II теглене: 31, 16, 20, 17, 15.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 9, 2.

Печеливши цифри: 6, 2, 0.