Търговото предложение за изкупуване на всички акции на „Каолин“ от мажоритарния собственик „Кварцверке“ е вече факт с мълчаливото одобрение на Комисията за финансов надзор. След като на 31 октомври регулаторът издаде окончателна забрана за първото търгово предложение, в КФН бе депонирано ново на 8 ноември. Комисията така и не се произнесе по него в законовия 7-дневен срок, така че то се смята за одобрено с мълчаливо съгласие. По същия начин преди 3 години мина и търговото предложение за „Оргахим“.
Обект на предложението за изкупуване са 873 427 акции с право на глас, представляващи 1,75% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Каолин“. Цената на изкупуване на акциите е 4,156 лв./акция и остава същата, както и от предишното търгово.
Предложението за изкупуване на всички акции на „Каолин“ АД, които не са собственост на „Кварцверке“ ГмбХ, бе публикувано вчера във вестниците „Сега“ и „Капитал Daily“, съобщи дружеството.
Съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, търговията с акциите на „Каолин“ на фондовата борса трябва да спре.
„Кварцверке“ ГмбХ ще придобие акциите от „Каолин“ АД едновременно с тяхното заплащане по специална банкова сметка в „Юробанк България“ в полза на акционерите притежатели на изкупуваните акции. Парите трябва да се преведат най-късно до 7 дни. Тази сметка ще бъде валидна 5 години, като акционерите и техните наследници ще могат да получат парите си в този срок.