Комисията за финансов надзор даде зелена светлина на "Вианд" АД да стартира като мажоритарен собственик на "Свинекомплекс Николово" процедурата по търговото предложение за изкупуване акциите на останалите акционери. Мощният производител на фуражи вече притежава 97,6% от капитала, но държи купи и останалите извън него 83 796 ценни книжа. Решението на КФН е, че "не издава окончателна забрана", което означава, че регулаторът не се ангажира със своя оценка дали предложената цена е справедлива, но допуска старт на процедурата.
Справедливата цена по методиката на КФН се определя като най-високата от три стойности - среднопретеглената цена от борсовите сделки за последните 6 месеца /такива липсват/, ликвидационната стойност, която е в размер на 0,86 лева, и най-високата цена, на която "Вианд" е придобил досегашните си акции /която очевидно е 0,93 лева/.
Притежателите на всяка от останалите извън "Вианд" 83 796 имат 28 дни, за да приемат търговото предложение, като за целта трябва да подадат писмено изявление по образец до упълномощения инвестиционен посредник "Карол" или друг лицензиран посредник. "Карол" ще изплаща и сумите за продаваните на "Вианд" акции. 
Плановете на "Вианд" за комплекса предвиждат възстановяване на производството и увеличаване на животните за угояване. Предвижда се до три години да бъдат възстановени и фирмените магазини на територията на Русе и околността. В този период обаче изплащане на дивидент не се предвижда, така че особен стимул за притежателите на акции ще продължава да липсва.
"Свинекомплекс Николово" беше първата индустриална свинеферма у нас, поразена от вируса на африканската чума. От държавата вече е получено обезщетение в размер на 1 866 748,48 лева за унищожените 13 075 прасета. Размерът му компенсира цената за всички животни /1,374 млн. лева по балансова стойност/ плюс разходите за загробване от 319 750 лева. Разбира се, възстановяването на комплекса ще продължи години, а загубите на пазарни позиции вследствие принудителното спиране на работа не могат да се изчислят.