72 861 жители на Русе вземат увеличени с 2,7% пенсии този месец, сочи справка на „Утро“ в териториалното поделение на НОИ. Увеличението се отнася за пенсии, които са отпуснати до края на 2013 година.
Всички пенсии, извън тези за трудова дейност, се определят като процент от социалната пенсия за старост, която от 110 лева стана 113 лева месечно. Така социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна инвалидност, гражданско инвалидните пенсии и персоналните пенсии са вече с нов по-висок минимален размер. Добавката за чужда помощ стана 84.75 лева, а за ветераните от войните - 113 лева. Минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст стана 154.50 лева при пълен трудов стаж и 131.33 лева при непълен трудов стаж. Новият минимален размер на наследствените пенсии е 115.88 лева. От 1 юли е променен и максималният размер на пенсиите, който вече е 840 лева.
Когато се получава повече от една пенсия, калкулация спрямо новите правила се прави на всяка пенсия поотделно, като се приравнява на минимални размери за всеки вид, обясняват от НОИ.