Цената на електричеството у нас като абсолютна стойност е сочена като една от най-ниските в ЕС. Спрямо покупателната способност обаче нещата далеч не стоят така.

Поредните данни в подкрепа на този факт представи проф. Пламен Цветанов от Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА). Според тях цената на електричеството за българските домакинства е 2,42 пъти по-висока от тази в САЩ и с 59% по-висока от средната за ЕС.

За промишлените предприятия цената на електроенергията е 3,8 пъти по-висока от тази в САЩ и 2,1 пъти по-висока от средната в ЕС, както и с 58% по-висока от тази в Русия, показват изчисленията на проф. Цветанов.

Според него тази ситуация се дължи на погрешна икономическа и енергийна политика, водена в продължение на десетилетия. Страната ни е най-бедната в ЕС и най-енергийнозависимата от внос на енергийни ресурси (за 2011 година 60% от енергоресурсите са от внос) и най-енергоинтензивната страна в ЕС, коментира проф. Цветанов. Той посочи, че страната ни е 4,47 пъти по-енергоинтензивна от средните стойности за Европа.

От Асоциацията на българските енергийни агенции предлагат нова енергийна стратегия, която залага на отказ от традиционното развитие на енергетиката и изграждането на нови и нови мощности. От организацията залага по-скоро на оптимизацията на енергийния баланс и повишаване на енергийната ефективност.

До 2030 г. не са ни нужни нови мощности с изключение на някои маневрени мощности за балансиране на енергията от ВЕИ, коментира проф. Цветанов. Електроенергията е с дял от 26,8% в енергийния баланс на страната срещу средно 17 на сто за европейските страни.

У нас електрическата енергия се използва и за отопление от домакинствата и бизнеса, което е неефективно. Все още редица обществени сгради пък се отопляват с газьол, който е най-скъпото гориво, заяви експертът.

Вместо това от асоциацията предлагат отоплението да залага на биомасата, която има големи възможности за развитие.