Държавни служби отново посягат на свободата в интернет и изискват да им се даде възможност за подслушване и прихващане на съобщения в реално време. За това сигнализираха „Утро“ русенски доставчици. Преди няколко дни те са получили писма от създадената през миналата година Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), в които черно на бяло се изисква да им се предостави „пълно техническо решение, с възможност за прихващане на електронни съобщения в реално време, възможност за непрекъснато наблюдение, както и достъп в реално време до данни, свързани с дадено повикване.“  
Поредният напън на службите да си подсигурят възможности за поголовно следене и подслушване идва след решението на Европейския съд, че събирането и съхраняването на информация за трафичните данни от интернет-доставчиците е в противоречие с Хартата за защита правата на човека и основните свободи. Съответните текстове в българския Закон за електронните съобщения случайно или нарочно обаче не са отменени. Очаква се и решение по въпроса от Конституционния съд, който е сезиран по проблема от омбудсмана Константин Пенчев. Но на този етап искането може да се определи като законно.
Искането е законно, но неприложимо, казват доставчици. На практика ДАТО изисква те да осигурят „техническо решение“, което да направи тоталния „Биг Брадър“ действащ и следенето в реално време възможно. Така доставчиците трябва първо да изобретят това решение, за да изпълнят новото изискване.
Какво ще отговорим ли? Ще им поискам спецификация какво точно искат да направим. После марка и модел на това, което трябва да закупим. А може и да нямаме финансова възможност да го въведем, заяви за „Утро“ управителят на интернет-доставчика „Нетуоркс България“ Свилен Максимов. Според него някой на много висока позиция е заповядал това да се направи. И неизпълнимото задание се спуска надолу по инстанциите, като вече стига облечено в императивна разпоредба до фирмите, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги.
В крайна сметка притеснителното желание на службите за следене на имейли и SMS-и вероятно за пореден път ще остане неудовлетворено. Но все пак - имайте едно наум.